Hyvinvoiva Possu-hankkeen kehittämiskysely loppusuoralla

Hyvinvoiva Possu-hankkeen kehittämiskysely loppusuoralla

Lähetimme kehittämiskyselyn sikatiloille elokuun lopussa.  Nyt olemme saaneet vastauksen runsaalta 230 tilalta.  Kehittämiskyselyn yhtenä kohtana on tiedustelu; haluaako yhteydenoton kehittämissuunnitelman laatimiseksi. Yhteydenottopyyntöjä on tullut 38 tilalta. Tilakohtaisten kehittämisehdotuksien ja suunnitelmien tekeminen jatkuu koko hankkeen toteutusajan vuoden 2022 loppuun.

Vastanneet sikatalousyrittäjät ovat antaneet meille tärkeätä tietoa lähivuosien tuotantokapasiteetista ja tulevista tuotannon muutoksista. Kyselyssä kysyimme tuotantokapasiteettia vuosille 2025 ja 2028, koska tällöin päättyvät nykyisen sikojen eläinsuojeluasetuksen siirtymäajat karsina-aloissa ja ritilän osuudessa sekä myös joutilaspihattojen vapaan pinta-alan laskentatavassa.

Porsastuotannossa emakkomäärien muutokset ovat melko pieniä, joten kyselyyn vastanneilla tiloilla näyttää säilyvän nykyinen porsastuotannon määrä lähivuosina. Lihasikaloiden tuotantokapasiteetissa on vähentymistä vuoteen 2025 mennessä. Vähentymiseen johtavat sikamäärän pienentäminen karsinaa kohti sekä lihasikatilojen tuotannon lopettaminen.

Olemme saaneet kiitettävästi vastauksia kehittämiskyselyyn. Mutta mikäli et ole vielä vastannut kyselyymme voit edelleen vastata kyselyyn tässä linkissä.

Hyvinvoiva Possu-hanke on osa Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. Hankealueena on Varsinais-Suomi, Satakunta ja Häme.

Hyvinvoiva Possu -hankkeen asiantuntijana toimii Kimmo Haapanen,  kimmo.haapanen@pji.fi,  0400 831288

Share