ihmiset tutkivat

Monimuotoista elämää perinnebiotoopilla

Tiistaina 25.6. järjestettiin hankkeemme (linkki) puitteissa pellonpiennar-tapahtuma – tai ehkä pikemminkin tässä tapauksessa laitumen äärellä-tapahtuma. Tilaisuus järjestettiin Kokemäen Kriivarissa, vanhalla perinnebiotoopilla.

Tapahtumassa esiteltiin hankkeen laidunnus-pilottia, jossa ollaan kokeiltu GPS-pantojen käytettävyyttä emolehmien seurantaan laitumella. Viime vuonna GPS-pannat naudoilla, jotka laidunsivat tilakeskuksen vieressä tavanomaisilla peltolaitumilla ja tänä vuonna jo mainitulla perinnebiotoopilla.

perinnebiotooppi

Tapahtumassa tutustuttiin perinnebiotoopin kasvilajistoon Hanna Hakamäen opastuksella (Varsinais-Suomen ELY-keskus), kuultiin maisemanhoidosta ja sen mahdollisuuksista Terhi Ajosenpään johdatuksella (ProAgria Länsi-Suomesta/MKN maisemapalvelut). Lisäksi päästiin tonkimaan lantakuoriaisia “sopivan rapsakoista mutta sisältä mehevistä” lantaläjistä lantakuoriaisasiantuntija Heli Vainio opastuksella.

Kasvilajiston havaintoja tehtiin käyskentelemällä yhdessä laidunalueella (jossa tapahtuma-ajankohtana oli täkäläisittäin harvinaisuutena poroja laiduntamassa!) ja tutustumassa kasvilajistoon Hakamäen johdatuksella. Hakamäki on viime kesänä käynyt kartoittamassa kyseisen laidunalueen kasvillisuutta, joten alue olikin hänelle ennestään jo tuttu. Riemukkaiden huudahdusten siivittämänä alueelta löytyi uusina havaintoina ahokissankäpälää ja ketonoidanlukkoa ja jotka ovatkin tyypillisiä perinnebiotooppien lajeja.

kissankäpälä
Kissankäpälä.
ketonoidanlukko
Ktonoidanlukko.
ketoneilikka
Ketoneilikka.

Ajosenpään puheenvuorossa kuultiin maisemanhoidon merkityksestä vieraslajien poistosta laiduntamisen avulla, ja maisemanhoitoon liittyvistä tukimahdollisuuksista. Luonnonlaitumet ovatkin erinomainen tapa huolehtia luonnon monimuotoisuudesta ja tästä tuotiinkin esiin hyvää sivustoa internetistä: laidunpankki.fi -sivustolta löytyy vastauksia moniin laidunnukseen liittyviin kysymyksiin sekä väylä löytää laiduntavia eläimiä omille maa-alueille tai vastaavasti tarjota omia eläimiä laiduntamaan muualle. Sivustoon kannattaa tosiaankin tutustua, mikäli laiduntamiseen liittyvät seikat mietityttävät.

Lehmiä metsässä
Naudat taimikonhoidossa.

Heli Vainio johdatti meidät lantakuoriaisten maailmaan esittelemällä laitumen lannasta löytyviä kuoriaislajeja. Lisäksi kuultiin näiden lajikäyttäytymisestä, ekologisesta merkityksestä ja indikaattorilajeina toimimisesta. Lannasta löytynyt metsäsittiäinen (Geotrupes stercorosus) olikin sekä vaikuttavan kokoinen, että myös upean metallinhohtoisesti, sinisenä loistava uusi tuttavuus osallistujille.

ihmiset tutkivat
Asiantuntijamme Sanna Lipping vertailee kovakuoriasten eroja Heli Vainion opastuksella.
Metsäsittiäinen
Metsäsittiäinen.

Jälkikäteen tapahtumasta ja laidunalueesta napattuja valokuvia katsellessa sai tämäkin asiantuntija havahtua perinnebiotoopin ylläpitämän luonnon monimuotoisuuden äärelle. Kesätyöläisemme Anna oli kuvannut paljon erilaisia kasveja ja kuvia tarkemmin tarkastellessa saattoi bongailla erilaisia kovakuoriaisia, hämähäkkejä ja perhosia sieltä täältä – moninainen kasvilajisto tosiaan ylläpitää myös moninaista eliöstöä! Moninainen eliöstö tuottaakin ihmiselle erittäin arvokkaita ekosysteemipalveluita, kuten pölytystä ja tuhohyönteisten hallintaa. Tapahtumassa esitellyt lantakuoriaiset ovatkin muuten myös erittäin tehokkaita viljelijän kumppaneita hajottaessaan lantaa, mutta myös kaivaessaan tunneleita maahan maaperää samalla möyhentäen, mutta myös kuljettaessaan lantaa ja sen ravinteita kasvien juurelle.

Ihmisiä metsässä
Lantakuoriaisten ihmettelyä paahteisen metsän katveessa.
kukkia
Ketoneilikka, heinätähtimö ja suolaheinä.
Share