Menestystä alueen yrittäjälle

Menestystä alueen yrittäjälle

Kohtaavat yritysajatukset- hankkeen aikana olemme tavanneet paljon Euran ja Säkylän kuntien alueella eli Pyhäjärviseudulla yrittäjäksi haaveilevia, yrittäjänä toimivia ja alueemme yrityksissä asioivia henkilöitä. Yrittäjien kanssa keskusteluista on välittynyt innostus tekemiseen, mutta toisaalta myös toiminnan tuen merkitys. Alkuvaiheen tuki omille ajatuksille haaveiden toteuttamisesta, tarvittavien neuvontapalveluiden saatavilla olo, asiakkailta saatu kannustus onnistuneista palveluista ja oman verkoston merkitys ovat olleet useammissa käymissämme keskusteluissa.

Kunnista tukea Sinullekin

Kuntien neuvonta- ja sijoittumispalvelut yrityksille on koettu hyvin saatavilla oleviksi. Aiheen parissa työskentelevät liiketoimintajohtaja Hanna Nieminen Säkylästä ja yrityskoordinaattori Ilkka Mäkinen Eurasta ovat olleet hankkeessamme haastateltavina. Olemme tehneet heidän haastatteluistaan videot, joissa ajassa kestäviä ajatuksia kummaltakin.

Hannan videon linkki: https://www.youtube.com/watch?v=zrbbITR-US4

Ilkan videon linkki: https://www.youtube.com/watch?v=irkk0Xlc7Z8

Kuntien sivustot yrittäjyyttä pohtivalle ovat hyvä aloituspaikka omien yrityshaaveiden konkretisoimiseen. Säkylän kunnan sivuilta (https://www.sakyla.fi/yrittaminen/) kuntalaisille tarjotaan Yritystulkki-palvelun monipuolisia mahdollisuuksia yritystoiminnan sisältöihin. Esimerkiksi liiketoimintasuunnitelma, perustaminen, rahoitus ja markkinointi ovat lomakkeina ja ohjeina palvelussa saatavilla.

Euran kunnan tarkoituksena on vahvistaa aloittavan yrittäjän neuvontaa vuoden 2022 alusta lukien neuvontapalveluostoilla Prizztech Oy:ltä. Yritysten menestyminen ja aloittaminen on kunnassa nähty kuntalaisten työn ja hyvinvoinnin kannalta erittäin keskeiseksi tekijäksi (https://www.euraplus.fi/yrittamaan).

Yritysneuvoja Anne Heikintalo Uusyrityskeskus Enteristä kannustaa yrittäjäksi aikovia osallistumaan tarjottuihin tilaisuuksiin, kuten uuden yrittäjän infoihin, joita pääsee usein seuraamaan myös verkon kautta. Anne kirjoitti meille syksyllä 2021 ajatuksia tukemaan yritystoiminnan ensi vaiheita:

Annen tekstin linkki: https://www.pyhajarvi-instituutti.fi/blogi/index.php/2021/12/08/oisko-yrittajyys-sun-juttusi/

Yrittäjänä tai kevytyrittäjänä?

Kevytyrittäjänä toimiminen on myös yksi vaihtoehto monenlaisiin tilanteisiin. Joku haluaa tehdä oman työn ohessa pienimuotoisesti omaan osaamisen perustuvaa palvelutoimintaa ja joku päätyy kokeilemaan laskutuspalvelua ennen varsinaisen yrityksen perustamista. Ilman omaa y-tunnusta laskutuspalvelun kautta omasta työstä laskuttaminen onnistuu esimerkiksi ukko.fi- palvelun kautta. Hankkeessa tehdyssä kokeilussa palveluun rekisteröitymisessä ja laskutuksen tekemisessä menee korkeintaan muutamia minuutteja kummassakin.

Hieman erityyppistä palvelua tarjotaan pankkipalveluiden kautta. Tästä voit tarkemmin kuulla Euran Osuuspankin asiakasneuvoja Aino Kuntsin sanoittamana:

Pyhäjärviseudun erityisyys

Toimivan liikeidean merkitys korostui hankkeessa toteuttamissamme tilaisuuksissa ja haastatteluissa. Mikä on toiminnan ja osaamisen ydin, mistä tulevat asiakkaat ja miten sopivalla tavalla voi fokusoitua tiettyyn sisältöön. Keskusteluissa erottui myös halu kehittää omaa asuinseutua ja tehdä siitä menestyksellinen tulevaisuudenkin toimintaympäristö. Kullakin toimijalla on tähän oma näkökulmansa ja oma vastauksensa, jotka kaikki ovat yhtä tärkeitä vastauksia Pyhäjärviseudun kannalta.

Pyhäjärviseudun erityisyyttä koskevan näkökulman tarjoaa myös Pyhäjärvi-instituutin asiantuntija Henna Ryömä, joka kiteytti helmikuussa 2021 pidetyn ”Minustako yrittäjä?”-tilaisuuden puheenvuoroja seuraavasti:

Miksi Pyhäjärviseutu on hyvä paikka yrittää? Kuntien ja yrittäjäyhdistysten tekemä yhteistyö takaa vireän ja aktiivisen yrittäjäverkoston ja alueen kehittymisen. Yritysmyönteisyys, sitoutunut työvoima, aktiivinen tukiverkosto ja loistava sijainti Turku-Rauma-Pori-Tampere -akselilla antaa yrittämiselle hyvät lähtökohdat. Kuntien yritys- ja elinkeinoneuvonta, Euran ja Säkylän Yrittäjät ja Pyhäjärviseudun nuorkauppakamari toimivat alueen yritysmyönteisinä kehittäjinä ja aktivaattoreina. Yksinyrittäjäkään ei ole yksin, vaan Uusyrityskeskuksen moton mukaan: Yhdessä yritys onnistuu!”

Hennan koko blogitekstin pääset lukemaan seuraavasta linkistä: https://www.pyhajarvi-instituutti.fi/blogi/index.php/2021/02/22/pyhajarviseudulla-on-vetovoimaa/

Verkostojen voimaa

Yrittäjän tukena Pyhäjärviseudulla toimii paljon eri tahoja, joiden kanssa olemme hankkeen aikana päässeet tekemään yhteistyötä. Kuntien lisäksi alueen ja paikallisen tason yrittäjäyhdistykset, Satakunnan Te-toimisto, Satakunnan ELY-keskus, Leader Pyhäjärviseutu ry, ProAgria Länsi-Suomi ry, Pyhäjärviseudun nuorkauppakamari, Rauman kauppakamari ja Finnvera ovat ainakin esimerkkeinä tahoista, joita yrittäjyyden ympärillä Pyhäjärviseudulla ovat toimimassa.

Verkon kautta saatavilla olevista, myös valtakunnallisistakin palveluista kannattaa ottaa myös tukea omaan tekemiseen. Tietoa ja palveluja yritystä perustaville löytyy helposti ainakin seuraavilta sivuilta:

https://www.suomi.fi/yritykselle

https://toimistot.te-palvelut.fi/satakunta/aloittavien-yrittajien-neuvonta

https://www.finnvera.fi/alku/yrityksen-perustaminen

Menestystä kaikille alkaville ja jo toimiville yrittäjille!

Share