Pyhäjärviseudulla on vetovoimaa

Pyhäjärviseudulla on vetovoimaa

Kiinnostaako yrittäminen? Onko sinulla hyvä idea? Erinomainen jopa? Asiakaskunta olisi valmiina, mutta vähän vielä tarvittaisiin tukea ja ohjeita. Ja uskallusta? Pyhäjärviseudun yrittäjyyswebinaari järjestettiin helmikuisena keskiviikkoiltana Pyhäjärvi-instituutin Kohtaavat yritysajatukset -hankkeen ja Leader Pyhäjärviseutu ry:n toimesta. Webinaarissa keskityttiin pääasiassa siihen, miten uusi yrittäjä pääsee alkuun, mistä saa tukea ja tietoa ja mihin kannattaisi ensimmäisenä ottaa yhteyttä.

Satakunnan Yrittäjien, Prizztechin ja TE-palvelujen yhteistyössä toteuttama Enter Satakunta Uusyrityskeskus toimii yhteistyössä uusien yritysten apuna ja uusyrityskeskus.fi -sivuilta löytyykin paljon lisätietoa. Sivuilta on esimerkiksi ladattavissa vasta päivitetty yrityksen perustamisopas. Satakunnan yrittäjät tarjoavat neuvontaa myös siinä tapauksessa, jos toteutetaan omistajavaihdos eli kun vaikka ostetaan jo olemassa oleva yritys, eikä lähdetäkään liikkeelle ihan nollasta. Pyhäjärviseudulla uusien yritysten tukena toimivat ensisijaisesti kunnat. Kuntien yritysneuvontaan kannattaa ottaa yhteyttä jo ihan varhaisessa vaiheessa, jolloin apua saa mahdollisten tukien hankintaan, tarvittavien suunnitelmien laadintaan, ohjataan tarvittaessa TE-toimiston starttirahaa hakemaan ja ollaan byrokratiassa apuna. Tärkeintä on kuitenkin hyvä idea.

Starttiraha on tarkoitettu aloittavan yrittäjän tukemiseen. Sitä voidaan myöntää päätoimiselle, jatkuvalle ja kannattavaksi arvioidulle yrityksenalulle. Se on harkinnanvaraista, joten sen saaminen määritellään tapauskohtaisesti. Hakemuksen liitteeksi tulee liittää liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelmat ja hyvänä lisänä tulisi olla suoritettu yrittäjäkoulutus, joko työvoimakoulutuksena tai ammattitutkintona. Starttirahaan liittyvissä kysymyksissä tulee olla yhteydessä Satakunnan TE-toimistoon.

Pyhäjärviseudulla kaikki yritykset ovat maaseutuyrityksiä. Maaseutuyritysten yritysneuvontaa antaa ProAgria Länsi-Suomi ja heidän tarjoama yritysneuvonta on tarkoitettu pääasiassa olemassa oleville yrityksille. Neuvontaa annetaan esimerkiksi yritystukien ja investointitukien hakuun. ProAgrian yritysneuvonta painottaa neuvonnassaan hyvään liiketoimintasuunnitelmaan, jossa on kiteytetty yritysidea. Olemassa olevien yritystenkin olisi hyvä aika ajoin käydä läpi liiketoimintasuunnitelmansa ja miettiä tämän hetkinen tilanne, kehitystarpeet ja -suunnitelmat, resurssit, asiakkaat, keinot markkinointiin, yhteistyötahot ja kartoittaa kilpailijat. Aloittelevakin yritys voi olla yhteydessä maaseutuyritysten yritysneuvontaan.

Kun yritystä lähdetään perustamaan, puhutaan yleensä myös rahasta. Tässä vaiheessa mennään pankkiin ja keskustellaan mahdollisista lainoista ja niihin tarvittavista takauksista. Takauksiin voi hakea esimerkiksi Finnveran alkutakausta tai Finnvera lainaa. Finnvera tarjoaa takausta myös jo toimiville yrityksille (Pk-takaus), jolloin yli kolme vuotta toimineet yritykset voivat myös hyödyntää vakuudetonta takausta.

Lainan lisäksi joskus voi olla tarvetta suoranaiselle tuelle ja tällöin apuna voi olla esimerkiksi Leader Pyhäjärviseutu ry:n tarjoama investointituki. Tukia on erilaisia eri tarpeisiin, mutta yhteistä on, että vaikuttavuus pitää tapahtua Pyhäjärviseudulla. Varsinaisten investointitukien ja perustamistukien lisäksi pieniin investointeihin on tarjolla Startti-Leader-tukea, jota haetaan suoraan Leader-ryhmästä.

Miksi Pyhäjärviseutu on hyvä paikka yrittää? Kuntien ja yrittäjäyhdistysten tekemä yhteistyö takaa vireän ja aktiivisen yrittäjäverkoston ja alueen kehittymisen. Yritysmyönteisyys, sitoutunut työvoima, aktiivinen tukiverkosto ja loistava sijainti Turku-Rauma-Pori-Tampere -akselilla antaa yrittämiselle hyvät lähtökohdat. Kuntien yritys- ja elinkeinoneuvonta, Euran ja Säkylän Yrittäjät ja Pyhäjärviseudun nuorkauppakamari toimivat alueen yritysmyönteisinä kehittäjinä ja aktivaattoreina. Yksinyrittäjäkään ei ole yksin, vaan Uusyrityskeskuksen moton mukaan: Yhdessä yritys onnistuu! Ota siis rohkeasti yhteyttä kuntiin ja pistä pyörät pyörimään. Yritys voi olla vasta ideatasolle ensimmäisen yhteydenoton tapahtuessa, mutta keskustelu voi auttaa ajatuksia eteenpäin.

Teksti on osa Kohtaavat yritysajatukset: Minustakin uusi yrittäjä Pyhäjärviseudulla – kevytyrittäjyydestä yritysmuotoihin -hanketta. Hanke järjesti 17.2. kaikille avoimen Pyhäjärviseudun yrittäjyyswebinaarin. Kiitos webinaarin puhujille:

  • Anne Heikintalo, Satakunnan Yrittäjät
  • Päivi Koskinen, Satakunnan te-toimisto
  • Sari Uoti, ProAgria
  • Pia Kiuru, Finnvera
  • Elina Haavisto, Leader Pyhäjärviseutu ry
  • Pia Österlund, Satakunnan Yrittäjät
  • Hanna Nieminen, Säkylän kunta
  • Ilkka Mäkinen, Euran kunta
  • Olli Ketola, Euran Yrittäjät
  • Tiina Ketonen, Pyhäjärviseudun nuorkauppakamari
Share