Hyvinvoiva Possu -hanke on käynnistynyt

Hyvinvoiva Possu -hanke on käynnistynyt

Kesäkuun alussa alkaneen Hyvinvoiva Possu -hankkeen tavoitteena on parantaa ja varmistaa sikojen hyvinvointia. Sikatiloille suunnatulla tilakohtaisella kehittämisneuvonnalla varmistetaan osaltaan sikatalouden jatkumista kaiken aikaa muuttuvassa tuotantoympäristössä. Sikaloista merkittävä osa on ollut tuotannossa yli 15 vuotta. Tuotannon jatkamiseksi tarvitaan merkittäviä investointeja sikalan laitteisiin ja myös rakennuksien ylläpitoon. Oman haasteensa sikaloiden toiminnan jatkamiseen tuovat myös sikojen eläinsuojeluasetuksen siirtymäaikojen päättyminen vuosina 2024 ja 2027. Muutokset koskevat lähinnä kasvatuskarsinoiden vähimmäispinta-aloja ja tiineytys- ja joutilasosastojen karsinaratkaisuja sekä myös lantaritilän osuutta karsinoissa.

Hyvinvoiva Possu-hankkeen toiminta-alueena ovat Varsinais-Suomi, Satakunta ja Etelä-Häme.

Tällä alueella on noin 370 sikatilaa.  Hankealueen ELY-keskukset rahoittavat Hyvinvoiva Possu hanketta Manner-Suomen kehittämisohjelman 2014-2020 kautta. Hanke jatkuu kuitenkin vuoden 2022 loppuun.

Hankealueen sikatiloille tehdään alkusyksyn aikana kehittämiskysely, jossa selvitetään sikatalouden jatkumista ja tulevaa tuotannon kapasiteettia. Tuottajille tarjotaan myös tuotannon kehittämisen avuksi olosuhde- ja rakennusneuvontaa. Tähän osioon sisältyy myös sikaloiden laajennuksien ja peruskorjausten luonnossuunnittelu sekä kehittämisen toteutukseen liittyvä neuvonta.

Hyvinvoiva Possu-hankkeen asiantuntijana toimii Kimmo Haapanen, p. 0400831288 tai sähköposti kimmo.haapanen@pji.fi

Share