nokikana

Säkylän Pyhäjärvellä monipuolinen linnusto

Säkylän Pyhäjärvi kuuluu FINIBA-alueeseen, Suomen tärkeät lintualueet. Järvellä on useita merkittäviä vesilintujen pesimäalueita, Emänkari, Sarvonlahti, Kauttuanlahti ja Kollaa. Tämä vesistö on myös merkittävä lintujen kevät- ja syysmuuton levähdysalue.

Järven linnusto on vuosien aikana muuttunut. Vähentyneitä lajeja ovat muun muassa naurulokki, nokikana ja härkälintu. Naurulokilla oli 1990-luvun lopulla vielä satojen parien pesimäyhdyskunta Emänkarilla. Sen suojassa pesi runsaasti vesilintuja. Nyt yhdyskunta on lähes kokonaan kadonnut, ja sitä myötä myös pesivät vesilinnut. Onki todettu, että minkit ovat aiheuttaneet Emänkarilla paljon pesätuhoja. Pyhäjärven Suojeluyhdistys anoikin ELY-keskukselta lupaa minkkien talviaikaiseen pyyntiin Emänkarin luonnonsuojelualueella. Lupa saatiin ja kahden talven saaliit olivat viisi ja neljä minkkiä. Tarkoituksena on jatkossakin hakea lupaa minkin pyyntiin.

merikotka

Järvellä lisääntyneitä lajeja ovat merihanhi, merikotka, merimetso ja meriharakka. Myös viiksitimalin havainnot alueella ovat lisääntyneet. Merihanhesta ja meriharakasta on tullut järvelle pesimälajit. Merikotkalla havaittiin vuosi sitten ensimmäinen pesä. Merimetsoja Pyhäjärvellä liikkuu entistä enemmän. Jopa yli sadan linnun parvia esiintyy. Suuri pelko on, että merimetsot asettuisivat yhdyskuntana pesimään Emänkarille. Toivottavasti alueen merikotkat pitävät merimetsot sieltä loitolla.

Pyhäjärvirallilla Kartoitetaan Järven Linnustoa

Ideoimani ensimmäinen Pyhäjärviralli pidettiin vuonna 2004. Tänä vuonna olikin sitten jo vuorossa 20. ralli, joka pidettiin juhlarallin merkeissä. Rallin isäntänä toimii Pyhäjärven Suojeluyhdistys ja mukana ovat myös Porin ja Turun Lintutieteelliset yhdistykset. Säännöt teimme yhdessä Porin yhdistyksen Kari Kekin ja Turun yhdistyksen Jari Kårlundin kanssa. Kolmistaan olemme jatkossakin muokanneet muun muassa rallin peruslajilistaa.

Ralliin on osallistunut melkein joka kerta yli kymmenen 2–5 henkistä joukkuetta.  Kahdenkymmenen vuoden aikana on nähty yhteensä 149 lintulajia. Määrä on suuri, ottaen huomioon kisan ajankohdan, lokakuun viimeinen lauantai. Parhaana vuonna on havaittu yhteensä 105 lintulajia. Tänä vuonna saatiin kokoon 103 lajia. Uutena lintuna rallille tuli kurki.

viiksitimali

Jari Taivainen Vampulasta ylläpitää laatimiaan sivustoja, www.pyhajarviralli.info.  Sieltä löytyy joka kisan tulokset ja paljon muutakin tietoa. Monet joukkueet ovat lähettäneet kuvia, rallikertomuksia ja blogeja. Niitä lukemalla ja katsomalla pääsee kiinni kisan tunnelmaan.

Pyhäjärven ja sen ranta-alueiden linnuston muutokset näkyvät hyvin rallin tuloksissa.  Muun muassa pikkuvarpunen oli 20 vuotta sitten vielä kovin vähälukuinen ja varpusia oli runsaasti. Nyt ovat osat täysin vaihtuneet. Myös metsä-, kuusi-, hömö- ja töyhtötiaisen väheneminen näkyy selvästi tuloksissa. Lisääntyneitä lajeja kuten merilokkeja ja jo aiemmin mainittuja merihanhia, merikotkia ja merimetsoja saavat lähes kaikki joukkueet listoilleen. Rallin alkuaikoina nämä olivat harvinaisuuksia.

Lintukisan myötä 20 vuoden aikana Pyhäjärvi ja sen linnusto on tullut tutuksi isolle joukolle lintuharrastajia. Tapahtumaan on osallistunut yhteensä 131 kisaajaa laajalta alueelta.

Linnuston kannalta Säkylän Pyhäjärvellä ei ole mitään suurempia uhkakuvia. Osa tärkeistä pesimäalueista rehevöityy ja kaislikoituu, mutta ne antavat samalla hyvää suojaa monille pesijöille, kuten kaulushaikaralle, ruskosuohaukalle, silkkiuikulle, härkälinnulle ja nokikanalle.

Teksti: Erkki Kallio, Pyhäjärven Suojeluyhdistyksen vpj, lintuharrastaja Everstiluutnantti

Teksti on osa kuukausittain ilmestyvää Pyhäjärven puolesta -juttusarjaa, jota on julkaistu Auranmaan Viikkolehdessä ja Alasatakunta-lehdessä jo vuodesta 1995. Vuodesta 2015 jutut löytyvät Puhdas vesi, paremmat evä(ä)t -blogista. Juttusarjan vanhimmat jutut on luettavissa Pyhäjärven suojeluohjelman sivuilta täältä.

Share