Sikaloiden olosuhdevaatimukset ovat muuttumassa ja mitä apua tiloille on tarjolla?

Sikaloiden olosuhdevaatimukset ovat muuttumassa ja mitä apua tiloille on tarjolla?

Hyvinvoiva Possu hankkeen kehittämiskyselyn lähetimme sikatiloille elokuun lopussa.  Kysyimme mm. tuottajien eläinmääriä vuosille 2024 ja 2027, koska tällöin päättyvät nykyisen sikojen eläinsuojeluasetuksen siirtymäajat kasvatuskarsinoiden pinta-aloissa sekä porsituskarsinoiden ja kasvatuskarsinoiden ritilän osuudessa ja myös joutilaspihatoiden vapaan pinta-alan laskentatavassa.

Kyselyyn saimme vastauksen 178 hankealueen sikatilalta. Näistä on lihasikatiloja 107 kpl ja porsas- tai yhdistelmätiloja 71 kpl.  

Sikatuottajilla on selkeä tavoite jatkaa tuotantoa varsin tasaisena, vaikka lopettajiakin on jonkin verran. Kyselyn vastauksien perusteella emakkomäärä on vuonna 2025 sama kuin nyt ja jatkuu tasaisena vuoteen 2028 saakka.

Lihasikojen eläinpaikat näyttävät vähentyvän vuoteen 2025 mennessä 17% nykyisestä. Lihasikapaikkojen vähentymiseen vaikuttaa selvästi lisääntyvä karsina-alan tarve (useissa sikaloissa pitää ottaa yksi sika pois jokaisesta karsinasta), jotta eläinsuojeluasetuksen pinta-alavaatimus täyttyy. Lihasikatiloista 16 ilmoittaa lopettavansa sikojen kasvatuksen ennen vuotta 2025. Tuotantokapasiteetin tasapainon säilyttämiseksi tarvitaan lähivuosille lihasikaloiden laajennusinvestointeja.

Kehittämiseen tilakohtaista neuvontaa

Hyvinvoiva-Possu hankkeen toteutuksessa tilakohtainen kehittämisneuvonta on tärkein asia. Kehittämiskyselyn kautta saimme yhteydenottopyynnön 28 tilalta. Sikaloiden kehittämissuunnitelmia tehdään jatkuvasti hankkeen toteutuksen aikana ensi vuoden loppuun saakka. Kehittämissuunnitelman osana on sikalan peruskorjauksen tai laajennuksen luonnoskuvien piirtäminen yhdessä sovitun mukaisesti.

Kehittämisen selkeä tavoite on sikojen hyvinvoinnin parantaminen. Erityisen selvästi hyvinvoinnin parantaminen näkyy porsitusolosuhteiden parantamisena. Viime vuosina ja tulevina vuosina kaikki uudet ja peruskorjatut porsitusosastot ovat vapaaporsituskarsinoilla. Näissä emakon on helppo toteuttaa lajin mukaista käyttäytymistä myös porsimisjaksolla. Tiineytys- ja joutilasosastoilla käytetään aikaisempaa isompia karsina-aloja emakkoa kohti, jolloin liikkuminen on runsaampaa. Porsaiden välikasvatuksessa käytetään hyväksi havaittuja kaksi-ilmastokarsinoita, mutta karsina-alaa on possua kohti aikaisempaa enemmän (yli 0,4m2/possu). Lihasikakarsinoissa on kasvatettu karsina-alaa sikaa kohti, joka parantaa hyvinvointia.

Hyvinvoiva Possu-hanke on osa Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. Hanketta rahoittavat Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Hämeen ELY-keskukset. Pyhäjärvi-instituutti toimii toteuttajana Hyvinvoiva Possu-hankkeessa, jonka asiantuntijana on Kimmo Haapanen,  kimmo.haapanen@pji.fi,  0400 831288

Share