Yli-Simolan emakoiden hyvinvoinnin parantaminen

Yli-Simolan emakoiden hyvinvoinnin parantaminen

’’Uuden emakkosikalan suunnittelun lähtökohtana oli valita eläinten hyvinvointia lisääviä tuotantotapoja. Samalla halusimme mahdollistaa selkeän työnjaksotuksen siirtymällä 3 viikon tuotantorytmiin, jossa noin 90 emakkoa porsii 3 viikon välein. Saimme myös huomattavasti aikaisempaa mukavammat ja paremmat työolosuhteet,’’  kertovat Yli-Simolan tilan viljelijät Anne ja Antti Varjola.

Yli-Simolan tilan uusi 680 emakon sikala on valmistunut kesällä 2022 ja tuotanto on saatu käynnistettyä syksyn aikana. Uuden emakkosikalan suunnittelu aloitettiin runsas viisi vuotta sitten, mutta rakennusurakan työt alkoivat huhtikuussa 2021.  Uuteen sikalaan tuotiin ensimmäiset emakot porsimaan alkuvuonna 2022. Tämän jälkeen on otettu käyttöön myös uusi tiineytys- ja joutilasrakennus.

Emakkosikalassa on kuivaruokintajärjestelmä, johon kuuluu myös viljan lajittelija ja myllyt. Emakoiden rehun pääraaka-aineena käytetään omien peltojen viljaa ja hernettä, joita täydennetään teollisilla rehuilla.

Vapaaporsitus

’’Vapaana porsiminen on merkittävä hyvinvointia parantava tekijä emakolle ja hoitajille. Emakot tuodaan porsitusosastolle noin viikkoa ennen porsimista. Emakoiden runsas liikkuminen ennen porsimista ja pesän tekeminen virikeoljista ovat muuttaneet emakot pääsääntöisesti omatoimisesti porsiviksi. Porsimiset ovat myös selvästi nopeampia kuin aikaisemmassa häkkiporsituksessa. Meidät on positiivisesti yllättänyt karsinoiden vähäinen siivoamistarve sekä emakoiden karsinaan tuomisen helppous’’, kertoo Anne.

Porsituskarsinan pituus on 3m ja leveys 2,5m. Porsaspesän lattia myös pesän edessä on umpinaista pehmeällä muovilla pinnoitettua teräslevyä. Porsaspesässä on lattialämmitys ja katossa lämmitin, jotka takaavat pikkuporsaille sopivan lämpöisen makuupaikan. Emakon liikkumisalueella on valurautalattiaa ja teräsritilää sekä pehmeällä muovilla pinnoitettua ritilää. Karsinassa on suoja-aidat, joilla voidaan rajata alue porsaille tai hoitajalle hoitotöiden aikana. Porsitusosastoilla on kuivaruokintajärjestelmä, jossa emakko saa rehun pieninä annoksina kaukaloon heiluttamalla kaukalossa olevaa tappia. Hidasruokintajärjestelmä on selvästi parantanut imettävien emakoiden ruokahalua ja lisännyt maidon tuotantoa.

Vapaaporsituskarsinassa on helppo imettää.

Tiineytys

Uudella tiineytysosastolla emakot ja ensikot saavat olla vapaana kuivitetulla kävely- ja makuualueella pienissä ryhmissä, mutta häkit takaavat jokaiselle emakolle rauhallisen ruokailuajan. Siemennyksen turvallisuuden varmistamiseksi ja tiineytyksen onnistumiseksi eläimet pidetään häkissä 3-4 päivän ajan tiineytyksen yhteydessä.

Joutilas

Tiineiden emakoiden pihatossa on 2 emakkoryhmää ja karjujen karsinat. Molemmilla emakkoryhmillä on käytössä neljä ruokinta-asemaa, joka tunnistaa emakon ja sitten antaa rehua. Joutilaspihatossa on vapaasti tarjolla olkea tai heinää, joiden syöminen on mieluisaa puuhaa. Lähes kaikki emakot nukkuvat isolla kuivitetulla makuualueella. Muutamat arat emakot hakeutuvat pienempiin makuulooseihin, joissa on turvallista maata matalien seinien vieressä.

Joutilaspihatossa on rauhallista.

Siitossiat ja ensikot

Uusien emakoiden kasvatus alkaa 30kg porsaasta emakkosikalalla 6-7 eläimen ryhmissä. Kasvatusjakson loppupuolella ensikot siirretään opetushuoneeseen, jossa niille opetetaan ruokinta-asemien käyttö. Nykyisellä toimintamallilla saadaan kestäviä ja hyväkuntoisia emakoita.

Välikasvatus

’’Vierotettujen porsaiden välikasvatustilat peruskorjaamme aikaisempaan emakkosikalaan. Kolmen viikon tuotantorytmistä johtuen meillä on selkeät 3 eri ikäryhmää omissa osastoissaan. Kaksi-ilmastokarsinat on mitoitettu yhdelle pahnueelle. Välikasvatuksessa ja lihasikalassa meillä on liemiruokintajärjestelmät pitkillä rehukaukaloilla, joissa karsinan kaikki porsaat mahtuvat yhtä aikaa syömään’’.

Showroom

Emakkosikalan yhteyteen on rakennu yhteistyössä HKSCANin kanssa kokoustila ja katseluhuoneet, joista näkee sikojen elämää porsitusosastolla ja joutilaspihatossa. ’’Showroom antaa mahdollisuuden sikalan toimintaan tutustumiseen sekä myös hyödyttää sian lihan markkinointia’’, täydentää Antti Varjola. Showroomin käytön yhteyshenkilö on Antti Ylöstalo, HKSCAN.

Share