Elintarvikeyrityksen perustaminen, onko apua tarjolla?

Elintarvikeyrityksen perustaminen, onko apua tarjolla?

Yleensä joko itselle kertynyt vahva ammattitaito tai pohdinnat omien raaka-aineiden lisäarvon nostamisesta saa ajatuksen omasta elintarvikealan jalostusyrityksen perustamisesta heräämään. Itsensä, ja mahdollisesti perheenjäsenten, työllistäminen on usein syy yrittäjyyden aloittamiseen. Mutta onko se oikeastaan hyvä tai riittävä syy? Alan töitä on kyllä riittävästi tarjolla monessa eri kokoisessa yrityksessä Satakunnassa. Vai onko idea yrityksen tuotteista ja tuotelupauksista tärkeämpi? Jonkun pitäisi myös tuotteita haluta ja niistä pitäisi saada riittävästi katettakin, lisäksi oikea markkinakanavakin pitäisi löytää?

Niin kuin kaikilla muillakin toimialoilla, myös elintarvikealan yrittäjäksi aikovalla pitää olla selkeä visio siitä, mitä yrittäjyydellä tavoitellaan. Idea tulisi kuvata mahdollisimman tarkkaan liiketoimintasuunnitelmassa. Suunniteltu myynti määrittää kapasiteetin ja tarpeet prosessilaitteille sekä -tiloille riippumatta siitä, mitä aikoo valmistaa. Hyvin mietitty ja oikein laadittu liiketoimintasuunnitelma toimii yrittäjyyden aloittavan tukena pitkään vielä aloituspäivän jälkeenkin. Apua ja neuvoja liiketoimintasuunnitelman laatimiseksi saa yleensä nopeasti kuntien uusyritysneuvontapalveluista. Saman luukun kautta saa yleensä myös apuja erilaisten investointitukien hakuun.

Elintarvikejalostuksessa on monista muista toimialoista poiketen yksi erityispiirre, sillä toimintaa ohjaavat ja säätelevät useat lait ja asetukset. Tuotantolaitoksen rakenteet ja pinnat, viemäröinnit ja ilmanvaihdot, kylmälaitteiden tehot ja vesipisteiden sijainnit, vessat ja sosiaalitilat, hygieniarajat ja omavalvontavaateet – näitä kaikkia säätelee lait ja valvoo viranomaiset. Usein helpointa onkin ostaa jo toimiva yritys, jossa tilat ovat viranomaisten hyväksymät, tai rakentaa kokonaan uudet tilat, jolloin viranomaisilta voi hakea alustavaa hyväksyntää jo ennen rakennusvaihetta. Kun rakennus ja prosessilaitteet on mietitty, on aika aloittaa omavalvontasuunnitelman laadinta. Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan yrityksen toiminta, valmistusprosessit työvaiheittain ja havaitut kriittiset hallintapisteet. Näiden pohjalta laadintaan yrityksen omavalvontaohjelma, jossa määritetään eri seurannat ja seurantamenetelmät aina lämpötilamittauksista näytteenottosuunnitelmaan. Kuulostaako riittävän monimutkaiselta jo ennen kuin ensimmäinen tuotekaan on tullut tuutista ulos?

Apua on kyllä saatavilla erityisesti aloitusvaiheessa. Hyviä ohjeita löytyy parhaiten täältä: https://aitojamakuja.fi/oppaita-ja-vinkkeja . Satakunnassa on hyvin tarjolla vielä apua niin hygieniakoulutusten järjestämiseen kuin omavalvonnan käynnistämiseen. Ja rahalla saa palkattua laadunhallinnan ammattilaisia töihin tai ainakin koulutettua jonkun perheenjäsenen perusteisiin – pääasia kuitenkin on se, että yrityksen ja yrittäjän osaamisen on kasvettava vähän nopeammin kuin mitä itse yrityksen toiminta kasvaa. Laadunhallinnan pettäminen näkyy suoraan tuloksessa ja asiakkaiden luottamuksessa.

Yrityksen tulevaisuuden tulokset pohjautuvat tämän päivän TKI –panostuksiin ja jatkuviin markkinointipanostuksiin. Tuotekehitystä on tehtävä koko ajan ja myös siihen on nykyään hankittavissa nopeasti huippuammattilaisten apua. Erityisesti keittiömestareiden osaamista ja asiakaskokemuksia kannattaa hyödyntää. Kun tuotteet ja myynti on kunnossa, niin enää ei puutu kuin ammattimainen taloushallinto, joka sekin on ulkoistettavissa.

Tiivistettynä tuon kaiken yllä voisi sanoa niin, että tee itse yrityksessäsi sitä, mikä tuottaa eniten ja luo tehokkaimmin lisäarvoa. Kaiken muun tekemiseen voit palkata tai ostaa erityisosaamista.

Share