viestintämateriaalia

Suojeluohjelman uudet kehykset

Pyhäjärven suojeluohjelma on toiminut vuodesta 1995. Ohjelman nettisivuille on vuosien saatossa koottu tietoa Pyhäjärvestä, sen erityispiirteistä, suojeluohjelmasta ja Pyhäjärven suojelutyöstä. Nettisivuille on kerätty raportteja ja julkaisuja järvestä, tietoa sen valuma-aluetyöstä ja sivujen sisältöä on pyritty päivittämään asukkaiden ja asiantuntijoiden tarpeisiin. Voisi sanoa, että vuosien saatossa sivuille on syntynyt kerroksia ja on saatu aikaan kattava tietopankki järvestä ja suojelutyöstä. Suojeluohjelman nettisivut kaipasivat jo uutta nykyaikaista ilmettä ja selkeyttämistä. Viidennen toimikauden alussa tehtiinkin päätös, että tällä toimikaudella sivut uusitaan ja samalla päivitetään Pyhäjärven suojeluohjelman ilmettä esiteuudistuksen myötä.

Nyt valmistuneiden nettisivujen suunnittelu käynnistettiin vuonna 2022. Digitoimisto Huima valittiin työn toteuttajaksi tarjousten perusteella. Sivujen rakenne haluttiin pitää samankaltaisena, mutta joitain alasivuja poistettiin ja yhdistettiin Pyhäjärvi-instituutin sivuihin. Esimerkiksi ajantasaiset hankkeet ja raportit löytyvät jatkossa Pyhäjärvi-instituutin sivuilta ja linkit näiltä sivuilta ohjaavat sinne. Samoin yhteystietojen määrää sivuilla selkeytettiin ja kaikki asiantuntijamme löytyvät jatkossa Pyhäjärvi-instituutin sivujen kautta. Ehkä suurin työ oli miettiä, mitä kerroksia sivuilla edelleen tarvitaan.

Sivut ovat nyt niin sanotusti sukunäköiset Pyhäjärvi-instituutin sivujen kanssa. Vanhoilta sivuilta haluttiin tuoda vanhat Laituri-lehdet ja Pyhäjärven puolesta -jutut, sillä ne pitävät sisällään paljon historiaa Pyhäjärven suojelutyöstä. Vuoden 2015 jälkeen Pyhäjärven puolesta -jutut löytyvät Puhdas vesi – paremmat evä(ä)t -blogista eli tällä jaottelulla vähennettiin päällekkäisyyttä sivujen kesken.

Nyt julkaistavat sivut päivittyvät vielä ensi vuoden puolella karttapalvelulla, mihin kerätään Pyhäjärven suojeluohjelman toiminta-alueella toteutetut valuma-aluetoimet vuosien takaa. Kartta on ollut käytössä vanhoillakin sivuilla, mutta paikkatieto on kehittynyt viime vuosina hurjasti ja myös kartan ulkoasu kaipaa uudistusta. Josko sen käytettävyys paranisi samalla ja uusien valuma-aluekohteiden päivittäminen palveluun helpottuu. Valuma-aluetyön näkyminen kartalla korostaa sitä, kuinka paljon Pyhäjärven valuma-alueella on pilotoitu erilaisia vesiensuojelu ja -hallintatoimia. Pyhäjärven suojeluohjelma on valtakunnallisesti edelläkävijä monen nykysinkin käytössä olevan toimenpiteen pilottikohteena. Alueella on pilotoitu jo 1990-luvun alkupuolelta toimenpiteiden toteutusvaihtoehtoja ja erilaisia menetelmiä ja ravinteita sitovia massoja. Tutkimustyötä on tehty myös toimien toimivuudesta. Tätä työtä haluamme jakaa nettisivujemme kautta jatkossakin niin asiantuntijoiden kuin paikallistenkin asukkaiden ja järven käyttäjien hyödynnettäväksi.

Teksti on osa kuukausittain ilmestyvää Pyhäjärven puolesta -juttusarjaa, jota on julkaistu Auranmaan Viikkolehdessä ja Alasatakunta-lehdessä jo vuodesta 1995. Vuodesta 2015 jutut löytyvät Puhdas vesi, paremmat evä(ä)t -blogista. Juttusarjan vanhimmat jutut on luettavissa Pyhäjärven suojeluohjelman sivuilta täältä.

Share