ETUSIVU   »   OHJELMAT JA PROJEKTIT   »   Vesiensuojelun ja vesistökunnostuksen oppimisverkosto (VOPPE) 


Vesiensuojelun ja vesistökunnostuksen oppimisverkosto (VOPPE)
Vesistöt on vesipolitiikan puitedirektiivin mukaan saatettava vuoteen 2015 mennessä hyvään ekologiseen tilaan. Lounais-Suomen ympäristöstrategian keskeisin tavoite on vesien hyvän tilan saavuttaminen. Satakunnassa on runsaasti vesistöjä, joiden tila vaatii kohennusta. Vesistöihin kohdistuvan ulkoisen kuormituksen vähentämistavoitteita voidaan edistää tehostamalla lainsäädännöllisten ohjauskeinojen toteutumista. Tällaisia ovat mm. maatalouden ympäristötuki ja sen erityistuki sekä asetus haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä. Ohjauskeinojen toteutumista voidaan edistää lisäämällä asukkaiden ja eri ammattiryhmien tietoisuutta vesiensuojelu- ja vesistökunnostusasioissa.
 
Projektissa järjestetään eri alojen ammattilaisille koulutusta. Teemoina koulutuksissa ovat vesien tila ja ominaispiirteet, jätevedet, valuma-alueen vesiensuojelutoimet ja vesistöjen kunnostus. Koulutusten sisällöt muuokataan kunkin kohderyhmän tarpeita vastaaviksi ja käytännönläheisiksi.

Kohderyhmät:

1) Suunnittelijat ja urakoitsijat
Lainsäädännöllisten ohjauskeinojen ja muiden toimien toteutumisen rajoitteena on osittain pula osaavista suunnittelijoista ja toteuttavista urakoitsijoista. Ongelmia on ilmennyt myös ristiriitaisuuksina suunnitelmien ja käytännön toteutuksen välillä.
 
 Koulutukset
- Valuma-alueen vesiensuojelutoimet 25.1.2010. Materiaali tästä.
- Jätevesisuunnitelun ja urakoinnin haasteet  19.10.2009 Kauttualla. Katso ohjelma ja materiaali .
- Jätevesisuunnitelun ja urakoinnin haasteet  12.11.2009 Kankaanpää. Katso ohjelma ja materiaali .

2) Kuntien viranomaiset 

Kuntatasolla ympäristöasioista päättävien viranomaisten päätöksenteon tueksi tarvitaan tietoa vesiensuojelusta ja erilaisista vesiin kohdistuvan kuormituksen vähentämisvaihtoehdoista ja niiden toimivuudesta. 

 Koulutukset
- Haja-asutuksen jätevesipäivä, Uudistunut lainsäädäntö 5.5.2011 Säkylässä. Ohjelma tästä, materiaali tästä.
- Valuma-alueen vesiensuojelutoimet ja vesistöjen kunnostus 26.1.2010. Materiaali tästä.
- Jätevesikoulutus viranomaisille  20.10.2009 Kauttualla. Materiaali tästä.
- Jätevesikoulutus viranomaisille 13.11.2009 Kankaanpää. Materiaali tästä.

3) Luottamushenkilöt ja toimintaryhmät
 
Koulutukset
- Vesistöjen tila ja kunnostus 26.1.2011. Materiaali tästä.
 
Kohderyhmä osallistuu monien tärkeiden vesiensuojeluun ja vesistöjen kunnostukseen liittyvien päätösten tekoon. Päätöksenteon tueksi tarvitaan ajantasaista tietoa.
 
4) Opettajat
 
Kouluilla on merkittävä rooli lasten ja nuorten ympäristötietoisuuden lisääjänä. Parantamalla opettajien vesiensuojelu- ja vesistökunnostustietoisuutta edistetään heidän mahdollisuuksiaan ottaa vesiasioita opetuksessa huomioon.

Koulutukset
 
 - Vesikasvien ja planktonlajiston tunnistuskurssi 23.–24.8.2011. Ohjelma tästä.
Materiaali:
 
- Vesikasvillisuuden seurantamenetelmien koulutuspäivät 20.–22.6.2011. Ohjelma tästä.
 
Käytännön opetustyön tueksi on laadittu materiaali mm. vesistä, vesiensuojelusta ja vesistökunnostuksesta. Erityisesti on huomioitu Satakunnan vesistöt ja alueella tehty vesiensuojelutyö ja sen tulokset. Materiaali sisältää mm. järvikortit kaikista Satakunnan järvistä ja järvikortteihin liittyviä tehtäviä. Lisäksi materiaalissa on valmiita PowerPoint-luentoja eri kouluasteille vesiensuojeluun ja vesistökunnostukseen liittyvistä aiheista. Materiaalia on saatavissa toistaiseksi muistitikuilla Pyhäjärvi-instituutista (koko materiaali noin 260 MB) niin kauan kuin tikkuja riittää (ota yhteyttä). Materiaalia saa vapaasti kopioida opetuskäyttöön.
 
Muita koulutuksia ja retkiä
 
- Vesihuolto-osuuskuntakoulutuksia keväällä 2011. Ohjelma tästä ja materiaali tästä.
- Retki: Jätevesien käsittely ja laitteiston huolto 25.11.2010. Ohjelma tästä.
- Retki: Valuma-alueen vesiensuojelumenetelmiä - suunnittelu, rakentaminen, kunnostus, toimivuus 4.11.2010. Ohjelma tästä.
- Retki: Metsätalouden vesiensuojelun menetelmät 27.10.2010. Ohjelma tästä.
- Koulutus osuuskunnan perustajille 19.11.2009. Katso ohjelma ja materiaali tästä.

Opinnäytetyöt
 
 
Projektin tuloksena kohderyhmien vesiensuojeluun ja vesistökunnostukseen liittyvä tietoisuus on lisääntynyt. Tämän seurauksena suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden yhteistyö paranee, viranomaisten ja toimintaryhmien vesiin liittyvä päätöksenteko helpottuu ja opettajat voivat hyödyntää ajantasaista vesitietoutta opetuksessaan.

Toteutusaikataulu: 1.6.2008–31.8.2011
Rahoitus: Hankkeen päärahoitus tulee Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kautta Euroopan Unionin aluekehitysrahstosta (EAKR). Muita rahoittajia ovat Biolan Oy, Hämeen ammattikorkeakoulu, Lounais-Suomen metsäkeskus, Pyhäjärvi-instituutti ja Pyhäjärven suojeluohjelma.

Lataa tästä hankkeen esite.      

Lisätiedot: Marjo Tarvainen Ota yhteyttä