ETUSIVU   »   OHJELMAT JA PROJEKTIT   »   Kilpailukykyä Pyhäjärviseudun luonnosta (KIULU) 
Kilpailukykyä Pyhäjärviseudun luonnosta (KIULU)


 
 
Pyhäjärviseudulla on useita luonnoltaan ja linnustoltaan arvokkaita alueita, jotka on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. Säkylän Pyhäjärven avovesialue, linturikas Harolanlahden alue lähirantoineen, Köyliönjärven keskellä olevan Kirkkosaaren rannat ympäristöineen sekä seudun muut pienet alueet sisältävät arvokkaita luontotyyppejä sekä uhanalaisia eläin- ja kasvilajeja. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on nostaa esille alueiden tarjoamia mahdollisuuksia virkistyskäytölle ja matkailulliseen hyödyntämiseen luontoarvoja vaarantamatta.
 
Hankkeessa laaditaan Pyhäjärven ja Köyliönjärven Natura-alueille hoito- ja käyttösuunnitelmat vuorovaikutteisen suunnittelun avulla, jolloin eri toimijoilla ja intressiryhmillä on mahdollisuus osallistua suunnitteluun. Suunnittelun avulla sovitetaan yhteen luonnonsuojelun, virkistyskäytön ja alueen muun käytön tavoitteita. 
 
Hankkeessa toteutetaan alueiden kasvillisuus- ja linnustoselvitykset sekä tuotetaan aineistoa, jonka tavoitteena on luoda pohjaa Natura-arvot huomioivalle kestävälle virkistyskäytön ja matkailun kehittämiselle. Matkailua ja virkistyskäyttöä mietittäessä Pyhäjärviseutu huomioidaan kokonaisuutena sisältäen myös Koskeljärven ympäristöineen. Hankkeessa tehdään luontopolkuja ja esitemateriaalia, kunnostetaan rantatauluja, järjestetään Natura-opas koulutus sekä käydään tutustumassa muiden suojelualueiden matkailulliseen hyödyntämiseen. Hankkeessa myös kerätään ja tuotetaan uutta luontoon, matkailuun ja virkistyskäyttöön liittyvää paikkatietoaineistoa.
 
Hankkeen päärahoitus tulee Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kautta EAKR-varoista. Muita rahoittajia ovat Euran kunta, Köyliön kunta, Metsähallitus, Pyhäjärven kalastusalue, Pyhäjärven suojeluohjelma, Rauman Seudun Kehitys Oy ja Säkylän kunta. Hoidon ja käytön suunnittelua tehdään yhteistyössä alueen asukkaiden ja sidosryhmien kanssa. Hanke toteutetaan vuosina 2009–2012.
 
Lataa hanke-esite tästä.
 
Natura-alueiden hoito- ja käyttösuunnittelu
 
Hankkeessa on laadittu kaksi hoito- ja käyttösuunnitelmaa:
 
Suunnitelmiin vaikuttaminen
 
Suunnitelmien luonnokset on lähetetty lausunnolle 1.6.2012 ja palautetta voi antaa 29.6.2012 saakka. Kirjalliset palautteet voi lähettää sähköisesti osoitteeseen marjo.tarvainen@pji.fi tai postitse osoitteeseen Pyhäjärvi-instituutti, Sepäntie 7, 27500 Kauttua.
Yhteenvedot lausunnoista ja palautteista sekä niiden vastineista ja ehdotusten pohjalta tehdyistä muutoksista kirjoitetaan liitteiksi hoito- ja käyttösuunnitelmiin.
 
Avoimet yleisötilaisuudet

Köyliönjärven hoito- ja käyttösuunnitelma: tiistaina 5.6.2012 klo 17−20 Köyliön kunnantalo (Köyliöntie 9, 27710 Köyliö).
Pyhäjärven hoito- ja käyttösuunnitelma: torstaina 7.6.2012 klo 17−20 Säkylän kunnantalo (Rantatie 268, 27800 Säkylä)
 
 
Ulkoilukartta
 
Hankkeessa on valmistunut yhteistyössä Rauman kaupungin matkailupalveluiden kanssa ulkoilukartta. Karttaan on merkitty pyöräilyreittejä, lintutorneja, laavuja yms. palveluita. Voit ladata kartan tästä.
  
Raportteja
 
- Pyhäjärven linnustoselvitys 2010, Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuutto (pdf), Rauno Yrjölä, Oskari Kekkonen, Antti Tanskanen, Peter Uppstu, 2011
 
- Köyliönjärven linnustoselvitys 2010, Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuutto (pdf), Rauno Yrjölä, Oskari Kekkonen, Antti Tanskanen, Peter Uppstu, 2011
 
 
Keväällä 2011 tehtiin tutustumismatka Ruotsin luonto- ja kalastusmatkailukohteille kohteet linnuista rapuihin. Matkaraporttiin pääset tästä
 
Hankkeessa järjestettiin tutustumismatka suomalisiin luonto- ja kalastusmatkailukohteisiin syksyllä 2010. Matkaraportti tässä.
 
 
Kiinnostuitko hankkeesta? Haluatko antaa palautetta? Palautelomake tai asiantuntija Marjo Tarvainen

 
  Pyhäjärvi-instituutti, Sepäntie 7, 27500 Kauttua (Eura), puh. (02) 838 0600

 Käytämme sivustoillamme evästeitä parantaaksemme sivujen käytettävyyttä.
 Evästeasetuksia pääset muuttamaan käyttämäsi selaimen asetuksista.
 Pääset tutustumaan tietosuojakäytäntöihimme tästä.