ETUSIVU   »   OHJELMAT JA PROJEKTIT   »   Hyvä maan kasvukunto - viljelijän ja vesistöjen etu 
Hyvä maan kasvukunto - viljelijän ja vesistöjen etu

Ilmaston muuttuminen vaikuttaa viljelyolosuhteisiin. Välillä kasvua rajoittaa kuivuus, toisinaan taas runsaat sateet ja tulvat vaikeuttavat peltoviljelyä vaikuttaen sitä kautta esimerkiksi maan rakenteeseen. Peltomaan hyvä kasvukunto eli esimerkiksi maan kosteuden, ravinteiden ja pieneliöstön tasapaino lisää viljelyn tuottavuutta. 

BioEväät ja PeltoAI -hankeparissa toteutetaan käytännön toimia ja seurataan niiden toimivuutta perinteisellä näytteenotolla, mutta samalla selvitetään ja testataan myös digitaalisia mittausmenetelmiä. 

Hallitusti vettä pellossa -webinaari 30.3.2021 klo 9.30-11.45
Tulostettava ohjelma löytyy tästä linkistä.
Ilmoittautuminen tämän linkin kautta.

Ohjelma:
Pohjavedenpinnan korkeuden ja kapillaariseen nousun merkitys kasvulle, Sauli Jaakkola asiantuntija, Pyhäjärvi-instituutti, (tallenne)
Kasvien ominaisuudet suhteessa veteen, Jari Yli-Heikkilä, asiantuntija, Pyhäjärvi-instituutti, (tallenne)
Maatalouden vesiensuojelun toimenpiteet kuivatusaluetasolla: case rakennekalkki, Elisa Mikkilä, asiantuntija, Pyhäjärvi-instituutti, (tallenne)
Ilmastonmuutoksen vaikutukset maataloudelle, Jari Ruski, asiantuntija, Pyhäjärvi-instituutti, (tallenne)
Veden käyttäytyminen datanäkökulmasta, Antti Halla, projektitutkija, Tampereen yliopisto, (tallenne)
Vettä pellossa - kasvun tärkein tekijä! -webinaari 17.2.2021 
Tulostettava ohjelma löytyy tästä linkistä.

Voiko peltomaan vedenpidätyskykyä parantaa?, Sauli Jaakkola, asiantuntija, Pyhäjärvi-instituutti, (tallenne)
Pellon kunnon arviointi datan avulla, Petri Linna, projektipäällikkö, Tampereen yliopisto, (tallenne)
Ilmastonmuutoksen vaikutukset, Saara Lilja, ryhmäpäällikkö, Ilmatieteenlaitos, (tallenne)
Erilaista fosforia erilaisilta pelloilta, Petri Ekholm, erikoistutkija, SYKE, (tallenne)
Carbon action - ajankohtaista, Jari Liski, tutkimusprofessori, Ilmatieteenlaitos, (tallenne)
Lähitulevaisuuden peltoviljely, Jari Ruski, asiantuntija, Pyhäjärvi-instituutti, (tallenne)BioEväät -hankkeessa tartutaan satakuntalaisen alkutuotannon tulevaisuuteen ja tuodaan viljelijöiden käyttöön maan kasvukuntoa ja vesitaloutta parantavia uusia menetelmiä. Sopeutuminen ja varautuminen ilmastonmuutokseen maaperän kasvukuntoon ja vesitalouteen vaikuttamalla parantaa maaperän kykyä varastoida vettä, ravinteita ja hiiltä.  Tavoitteena on, että ravinteet menisivät mahdollisimman tehokkaasti kasvien käyttöön, eivätkä vesistöihin. 

BioEväät -hankkeessa yhteistyötiloilla tehtyjen käytännön pilottien ja toimenpiteiden seurantamenetelmiä kehitetään PeltoAI -hankkeessa.

Peltomaan rakenteen ja vesitalouden parantamiseksi tehtyjen käytännön pilottien vaikutuksia tutkitaan PeltoAI -hankkeessa.

Käytettäviä menetelmiä ovat mm. kaukokartoitukset, digitaalisten mittausmenetelmien testaus, dronetarkastelut ja maaperää mittaavien laitteiden testaus. Kerätyt aineistot viedään paikkatietopohjaiseen Peltodatapalveluun, jossa eri lähteistä saatu digitaalinen tieto yhdistetään ja analysoidaan.

Käytännön toimista ja mittausteknologiasta kerätty tieto ja toimintatavat jaetaan alueen viljelijöiden tietoon seminaarien, työnäytösten, työpajojen ja koulutusten välityksellä.


Toteutusaika: 1.5.2019-31.12.2021

Rahoitus:

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma, Satakunnan ELY-keskus (BioEväät)
Euroopan aluekehitysrahasto, Satakuntaliitto (PeltoAI)

Hankkeita hallinnoi Pyhäjärvi-instituuttiLisätietoja:

BioEväät -hanke: 
Marko Jori, kehittämispäällikkö, Pyhäjärvi-instituutti, 
marko.jori@pji.fi, 050 380 1621

PeltoAI -hanke:
Petri Linna, projektipäällikkö, Tampereen yliopisto, 
petri.linna@tuni.fi, 045 189 9630Kirjaudu
 Pyhäjärvi-instituutti, Sepäntie 7, 27500 Kauttua (Eura), puh. (02) 838 0600

 Käytämme sivustoillamme evästeitä parantaaksemme sivujen käytettävyyttä.
 Evästeasetuksia pääset muuttamaan käyttämäsi selaimen asetuksista.
 Pääset tutustumaan tietosuojakäytäntöihimme tästä.