ETUSIVU   »   OHJELMAT JA PROJEKTIT   »   Samassa vedessä 
Samassa vedessä

Pyhäjärvi on yksi neljästä tutkimusjärvestä Suomen ympäristökeskuksen vetämässä suuressa Samassa vedessä -tutkimushankkeessa, jossa etsitään ratkaisuja maataloudesta vesiin päätyvän rehevöittävän fosforin vähentämiseksi. Lähes kolmen miljoonan euron monitieteisen tutkimuksen rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto. Pyhäjärvi-instituutin lisäksi partnereita ovat Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto, sekä ELY-keskus.
Hankkeen kolmessa työpaketissa ja niiden kymmenessä osatutkimuksessa pohditaan maatalouden ravinnekuormituksen vähentämisen keinoja eri näkökulmista.

Hanke suuntaa tarkan katseen fosforin eri muotoihin. Avuksi otetaan jopa röntgensäteet, kun selvitetään millaista fosforia – liuennutta vai maa-ainekseen sitoutunutta – tulisi vähentää, ja miten ja missä, jotta fosforin vesistöjä kuormittavaa vaikutusta ja rehevöitymistä voitaisiin kustannustehokkaimmin vähentää erilaisilla valuma-alueilla ja erilaisissa vastaanottavissa vesistöissä.

Peltojen ravinnepitoisuuden, pelloilla tehtyjen toimenpiteiden ja vesien ravinnetietojen avulla tehtävän alueellisen tarkastelun kautta pyritään selvittämään, miten maatalouden ympäristönsuojelutoimien resurssit voitaisiin kohdentaa tarkoituksenmukaisemmin sinne, missä niiden tarve on suurin, ja millaista tietopohjaa siihen tarvitaan. Lisäksi selvitetään, miten kohdentamisessa tarvittavia ravinnetietoja saataisiin kerättyä yhtenäiseen tietokantaan ja millaisia oikeudellisia, yhteiskunnallisia ja teknisiä reunaehtoja on otettava huomioon kehitettäessä tällaista laajaa tietojärjestelmää.

Hankkeen tavoitteena on myös sellaisen tuotannollisesti ja ympäristöystävällisesti kestävän viljelyjärjestelmän kehittäminen, joka kykenee sopeutumaan ilmaston muutoksen aiheuttamiin muutospaineisiin. Tässä tutkimuksen osakokonaisuudessa yksittäisten toimenpiteiden sijaan tutkitaan kuivatusalueiden mittakaavassa viljelyjärjestelmien kokonaisvaikutuksia fosforikuormituksen vähentämisessä ja maan kasvukunnon parantamisessa. Vesiensuojelutoimenpiteinä käytetään mm. virtaamahuippuja tasaavia kaksitasouomia. Lisäksi kuivatusalueelle sijoitetaan mittausvälineitä, joiden avulla saadaan tarkkaa tietoa kuormituksesta.

Samassa vedessä -tutkimushanketta tehdään tiiviissä yhteistyössä päätöksentekijöiden ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa.

Samassa vedessä -hankkeen verkkosivut: samassavedessa.fi
Hankkeen esittelyvideo https://www.youtube.com/watch?v=b7GZoLEqkDA
 

Rahoittaja: Suomen Kulttuurirahasto
Toteutusaika: 1.1.2018-31.12.2020
 
 
 
 


Kirjaudu
 Pyhäjärvi-instituutti, Sepäntie 7, 27500 Kauttua (Eura), puh. (02) 838 0600

 Käytämme sivustoillamme evästeitä parantaaksemme sivujen käytettävyyttä.
 Evästeasetuksia pääset muuttamaan käyttämäsi selaimen asetuksista.
 Pääset tutustumaan tietosuojakäytäntöihimme tästä.