ETUSIVU   »   OHJELMAT JA PROJEKTIT   »   Satakuntalainen vähähiilisen biotalouden osaamiskeskittymä (BIOosaa) 
Satakuntalainen vähähiilisen biotalouden osaamiskeskittymä (BIOosaa)

Satakunnan keskeisillä kehittämisorganisaatioilla Pyhäjärvi-instituutilla ja Satafood Kehittämisyhdistyksellä on vahvaa osaamista elintarvike- ja ympäristötalouden laaja-alaisessa kehittämistyössä. Hankkeessa vahvistetaan ja yhdistetään molempien kehittämisorganisaatioiden osaamista vähähiilisyydessä ja kiertotaloudessa sekä sen soveltamisessa käytäntöön. Tavoitteena on luoda proaktiivinen osaamiskeskittymä, joka tehostaa Satakunnassa biotalouden resurssien ja materiaalien käyttöä niin, että sekä raaka-aineet että niiden arvo säilyvät kierrossa. 

Kiertotalouden ja vähähiilisyyden osaamiskeskittymän avulla voidaan nopeasti tuoda tutkimustietoa maakuntaan ja ketterästi synnyttää demonstraatioiden ja pilottien avulla soveltavia ratkaisuja biotalouden eri toimialoille ja synnyttää toimialojen rajat ylittäviä arvoketjuja yritysten välillä. Huipputiedon tuomisella yritysten käyttöön vähennetään sivuvirtojen tuomia kustannuksia ja samalla luodaan uusia liiketaloudellisia mahdollisuuksia Satakuntaan.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli uusimman tiedon ja uusimpien innovaatioiden sekä niihin liittyvien käytännön sovellusten löytäminen ja tuominen satakuntalaisen bio- ja kiertotalouden toimijoiden käyttöön. Tietoa haettiin pääosin alan kansainvälisisistä huipputapahtumista. Tapahtumista on kerätty suuri määrä asiantuntijoiden esityksiä sekä nykyisistä että tulevista innovaatioista.


Matkaraportit:
Reducing the load from catchment to the Baltic sea (Final seminar of CB50 Waterchain) (Tallinna, Viro), 23.5.2018


Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa vähähiilistä teknologiaa koskevaa tutkimusta ja innovointia sekä tutkimustulosten jalkauttamista yritysten käyttöön. Tutkimustiedon ja innovoinnin tueksi synnytetään Satakuntaan elintarvikeketjujen biotalouden osaamiskeskittymä, jonka ytimen muodostavat Pyhäjärvi-instituutti ja Satafood Kehittämisyhdistys ry. Molempien organisaatioiden nykyisten vahvuuksien tueksi tuodaan vähähiilisen biotalouden huippuosaamista ja luodaan maakunnan kahden keskeisen elintarvike- ja ympäristöklusterin toimijan innovaatioalustojen tueksi laajat valtakunnalliset ja kansainväliset verkostot. Pyhäjärvi-instituutin ja Satafoodin yhteinen vähähiilisen biotalouden huippuosaaminen tukee jatkossa maakunnallisia bio- ja kiertotalouden kehittämistoimia elintarvike- ja ympäristöalojen etsiessä keinoja vähentää ja ennalta ehkäistä erilaisia sivuvirtoja ja mahdollisuuksia saada kustannussäästöjä sekä luoda sivuvirroista taloudellisesti kannattavaa uutta liiketoimintaa. Keskeisenä tavoitteena on uuden, uusiutuviin energiaratkaisuihin pohjautuvan liiketoiminnan synnyttäminen yritysten uusiutuvaan energiaan, energiatehokkuuteen ja materiaalitehokkuuteen liittyvää TKI–toimintaa tukemalla. Satakuntalainen vähähiilisen biotalouden huippuosaamisen avulla luodaan jatkossa yritysten lähtökohdista tarpeellisia pilotteja ja demonstraatioita, joiden avulla yritykset voivat lisätä toimintansa liiketaloudellista kasvua kehittämällä vähähiilisiä tuotteita, palveluja ja tuotantomenetelmiä sekä testata niiden kaupallistamisen mahdollisuuksia. 

Tilaisuuksia:


Toteutusaika 1.9.2016−31.12.2018

               

     

   

Kirjaudu
 Pyhäjärvi-instituutti, Sepäntie 7, 27500 Kauttua (Eura), puh. (02) 838 0600

 Käytämme sivustoillamme evästeitä parantaaksemme sivujen käytettävyyttä.
 Evästeasetuksia pääset muuttamaan käyttämäsi selaimen asetuksista.
 Pääset tutustumaan tietosuojakäytäntöihimme tästä.