Jätevesineuvonta päättyy

Nyt ehkä uskaltaa jo sanoa, että siirtymäaikaan ei enää tule muutoksia. Jätevesilainsäädännön siirtymäaika päättyy 31.10.2019. Ranta-alueilla, 100 metriä vesistöistä sijaitsevilla kiinteistöillä, ja pohjavesialueilla sijaitsevilla kiinteistöillä pitäisi olla nyt olemassa lainsäädännön puhdistusvaatimukset täyttävä jätevesijärjestelmä. Jätevesilainsäädäntöä on sen olemassa olon aikana muutettu useaan kertaan ja siirtymäaikaa on jatkettu. Tämä on aiheuttanut epävarmuutta kiinteistöillä ja johtanut odotteluun jätevesijärjestelmien remonttien kanssa. Suomen ympäristökeskuksen arvion mukaan Satakunnassa on siirtymäajan piirissä olevia vakituisia asuinkiinteistöjä 1972 kpl ja vapaa-ajan kiinteistöjä 2780 kpl.

Satakunnassa on toiminut vuosina 2012-2019 ympäristöministeriön rahoittama Jätevesineuvontaa Satakunnassa eli JÄNES -hanke. Hankkeessa on annettu maksutonta ja puolueetonta kiinteistökohtaista neuvontaa kiinteistökäynnein, puhelimitse ja sähköpostitse. Koko hankeaikana Satakunnassa on vierailtu vähän yli 1000 kiinteistöllä, yleisötilaisuuksiin on osallistunut vähän yli 4700 henkilöä ja kaiken kaikkiaan on tavoitettu vähän yli 7700 asukasta.

Neuvontahanketta on tehty tiiviissä yhteistyössä kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa. Nyt siirtymäajan päättyessä ”pallo” neuvonnasta päätyy kunnille ja neuvoja saa jatkossa kuntien ympäristönsuojeluviranomaiselta tai rakennusvalvonnasta. Pikaisen kyselyn jälkeen tilanne Satakunnassa on se, että paljon jätevesijärjestelmiä on vielä remontoimatta. Jätevesijärjestelmän uusimisessa pitää hakea toimenpidelupa ja näitä lupia on kuntiin tullut esimerkiksi kuluneen vuoden aikana hyvin vähän. Paniikkiin ei kuitenkaan ole aihetta, vaan kunnat alkavat valvoa järjestelmien tilannetta kukin omaan tahtiinsa. Myös poikkeuslupahakemuksia aletaan monessa kunnassa vasta käsitellä siirtymäajan päättyessä.

Jätevesineuvonta on loppusuoralla ja kiinteistökohtainen neuvonta päättyy nyt siirtymäajan päättyessä. Kiitämme kaikkia meidän asiakkaitamme. Hankkeen nettisivut Satafoodin ja Pyhäjärvi-instituutin sivuilla jäävät olemaa ja siellä olevat linkit ja ohjeistus tullaan päivittämään käyttökelpoiseksi linkkipaketiksi. Jätevesineuvonnan Instagramin päivittäminen päättyy.

Share