Biotalouden kärjessä

Säkylän kunta on profiloitunut biotalouden ja luontoarvojen edistäjäksi jo 1960-luvulta alkaen. Perinteisesti laajan kalastuksen rinnalle syntyivät sokeritehdas ja Lännen Tehtaat, nykyinen Apetit Oyj. Kehityskulkua ovat edelleen edistäneet monet broiler- ja kalkkunatuotannon yksiköt ja erikoistunut peltoviljely. Ja kasvu jatkuu.

Pyhäjärvi-instituutin arvokkaaseen työhön on säkyläläisten aina ollut helppo sitoutua. Instituutin monipuoliset työn tulokset ovat synnyttäneet sellaisen seudullisen ja valtakunnallisen arvostuksen, joka on ollut mahdollista vain osaavan ja motivoituneen henkilöstön kautta. Tämä innostuksen vire on Pyhäjärvi-instituutissa jatkunut katkeamatta jo 30 vuoden ajan. Säkylän kunnan ja Instituutin välinen keskustelu on aina ollut sujuvaa, mutkatonta ja luottamuksellista. Yhteisiin päämääriin on sitouduttu ja niiden hyväksi on ollut helppo toimia.

Säkylän Pyhäjärven tilan seuranta ja onnistunut sekä tuloksellinen suojelutoiminta ovat turvanneet ratkaisevalla tavalla järven käyttöä sekä elintarvikeketjun että virkistyksen näkökulmasta. Monien rakastama Säkylän Pyhäjärvi kantaakin ylpeänä sekä Satakunnan että Varsinais-Suomen maakuntajärven titteliä.

Elintarviketalouden painoarvo myös trendinä on edelleen kasvamassa. Pyhäjärvi-instituutin kehittämis-, tutkimus- ja koulutushankkeet edistävät oivalla tavalla tätä alueellisestikin merkittävä yritystoiminnan kasvu-uraa.

Bio- ja kiertotalouden kasvu ja uudet visiot tulevat vaikuttamaan ruoantuotantoon. Puhtaan veden ja kiertotalouden hyödyntäminen tulevat synnyttämään Säkylään uutta merkittävää liiketoimintaa, joka edistää samalla seudullisen elintarvikeklusterin vetovoimaa, menestystä ja kehitystä.

Satakuntalaisen elintarvikeketjun kilpailukyvyn ja vesien tilan turvaamisessa riittää työtä myös tuleville vuosikymmenille. Säkylän kunnan lämmin ja arvostava kiitos Pyhäjärvi-instituutille ensimmäisen kolmenkymmenen vuoden työstä!

Teijo Mäenpää, Kunnanjohtaja, Säkylän kunta
www.sakyla.fi

Pyhäjärvi-instituutti täyttää tänä vuonna 30 vuotta ja se näkyy blogissamme Pyhäjärvi-instituuttisäätiön hallitustahojen kirjoittamilla blogeilla. Jutut käsittelevät yhteisiä teemoja ja yhteistyötä. Tekstit julkaistaan Yhteiskynä-kirjoittajan alla.

Share