Loppukiri jätevesiremonttiin

Jätevesilainsäädännön siirtymäaika päättyy 31.10.2019. Siihen on nyt vuosi aikaa. Siirtymäaika koskee kaikkia ennen vuotta 2004 rakennettuja, viemäröimättömillä alueilla sijaitsevia kiinteistöjä, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai 100 metrin etäisyydellä rannasta.

Jätevesiremontilla parannetaan lähivesien tilaa

Remontoimalla rantakiinteistöjen jätevesijärjestelmät kuntoon, voi suoraan vaikuttaa oman lähiveden vedenlaatuun. Ei kannata odottaa sitä, koska naapuri tekee, vaan hoitaa omat järjestelmät ensin kuntoon. Vaikka se oma jätevesikuormitus tuntuisikin kovin pieneltä, on jätevesien puhdistamisella vaikutusta varsinkin pienissä vesissä ja järvissä, joiden rannoilla on paljon vakituista ja vapaa-ajan asutusta.

Alle sata metriä vesistöstä sijaitsevat kiinteistöt on velvoitettu puhdistamaan jätevetensä lainsäädännön mukaisesti 31.10.2019 mennessä. Vesistön määritelmä ei ole kuitenkaan aina ihan helppo. Säkylän Pyhäjärvi, Yläneenjoki ja Pyhäjoki on helppo ymmärtää vesistöiksi. Vesilain mukaan vesistöjä ovatkin järvet, lammet, joet, purot tai muut luonnolliset vesialueet sekä tekojärvet, kanavat ja vastaavat keinotekoiset vesialueet. Oja, noro tai lähde ei ole vesistö.

Asukkaiden avuksi on laadittu karttapalveluita, joista voi itse tarkastaa etäisyyden vesistöön tai pohjavesi-alueiden sijaintia. Näistä yksi hyvä esimerkki on Vesihuoltotulkki, mikä on Suomen ympäristökeskuksen tekemä työkalu kaikkien kiinteistöjen käyttöön. Vesihuoltotulkki kertoo osoitehaun perusteella, sijaitseeko kiinteistö ranta-alueella tai pohjavesialueella. Sen lisäkysymyksiin vastaamalla, kiinteistönomistaja saa esityksen myös soveltuvista jätevesijärjestelmistä. Vesihuoltotulkki löytyy täältä: http://www.ymparisto.fi/vesihuoltotulkki
Suomen ympäristökeskus on tehnyt myös karttapalvelun, mihin on määritetty ranta- ja pohjavesialueet kartta-aineistoon. Ranta-alue mitataan sen kiinteistön seinästä, mistä muodostuu jätevesiä. Karttaan on määritelty vaaleanpunaisella rasterilla ne alueet, joita siirtymäaika koskee. Kartta-aineisto löytyy täältä: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Hajajatevesisaadosten_siirtymaaikaalueet

Pidetään pohjavesialueet puhtaana

Myös pohjavesialueilla sijaitsevat kiinteistöt kuuluvat siirtymäajan piiriin. Kun pohjavesialueilla puhdistetaan jätevedet, suojellaan omia kaivoja, mutta myös yhdyskuntien juomaveden ottoa. Kerran likaantunutta pohjavesivarantoa ei niin vain puhdisteta, joten on tärkeää, että pidämme huolen olemassa olevista varannoista nykykäyttöä ajatellen ja tulevaisuuden juomavesikäytön varalta. Edellä mainituista karttapalveluista löytyvät myös tiedot pohjavesialueista ja Vesihuoltotulkki ehdottaa soveltuvia käsittelyvaihtoehtoja.

JÄNES neuvoo kiinteistöjä Satakunnassa

Jätevesineuvontaa Satakunnassa -hanke eli JÄNES tarjoaa maksutonta ja laitevalmistajista riippumatonta neuvontaa Satakunnan alueella. Jätevesineuvojat ovat tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse, mutta neuvojat tekevät myös ilmaisia neuvontakäyntejä. Neuvontaa rahoittaa ympäristöministeriö Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kautta. Käynnillä käydään läpi lainsäädännön vaatimukset kyseisellä kiinteistöllä ja soveltuvat jätevesien käsittelymenetelmät.

Jätevesijärjestelmän remontti on edessä vielä monella kiinteistöllä. Suunnittelijoita ja asentajia on tällä hetkellä vielä saatavilla, mutta ensi kesänä on odotettavissa ruuhkaa. Nyt on hyvä aika tilata neuvoja kiinteistölle ja miettiä vaihtoehtoja, ottaa yhteyttä suunnittelijaan ja laittaa rattaat liikkeelle.

Tulevia tapahtumia:
19.11.2018 klo 12.30-15 Jätevesijärjestelmän asennusnäytös (Yttiläntie 220, Kauvatsa)
21.11.2018 klo 17.30 Jätevesi-ilta Karvialla
26.11.2018 klo 17.30 Jätevesi-ilta Honkajoella

Teksti on osa kuukausittain ilmestyvää Pyhäjärven puolesta -juttusarjaa, jota on julkaistu Auranmaan Viikkolehdessä ja Alasatakunta-lehdessä jo vuodesta 1995. Juttusarjan kaikki jutut on luettavistaa Pyhäjärven suojeluohjelman sivuilta täältä.

Share