ETUSIVU   »   PROJEKTIT   »   Tutkimus ja tieto voimana ilmastonmuutoksen vesistövaikutuksia vastaan (TUTTI) 
Tutkimus ja tieto voimana ilmastonmuutoksen vesistövaikutuksia vastaan (TUTTI)

Ilmastonmuutoksen torjunta on valtava tutkimuksellinen ja toiminnallinen haaste, johon kaikkien tahojen on sitouduttava. Tässä TUTTI-hankkeessa haetaan maailmalta tutkimustulosten ja innovaatioiden kautta uusia ratkaisuja ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin vesiympäristön vaikeisiin ongelmiin (mm. sinileväkukinnot, vieraslajit ja kasvava ravinnekuormitus). Ratkaisumalleille haetaan satakuntalaiset toteutusmallit, joihin liittyy liiketoimintaideoita alueen yrityksille.  

Hanke vahvistaa veteen ja vesiympäristöön liittyvää kansallista ja kansainvälistä tiedonvaihtoa, tutkimusyhteistyötä ja -verkostoja. Pyhäjärvi-instituutilla on vahvat vesiympäristöön liittyvät tutkimusverkostot, mutta ne vaativat ylläpitoa ja vahvistusta. Hankkeessa haetaan maailmalla julkaistujen tutkimustulosten ja innovaatioiden kautta uusia ratkaisuja ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin keskeisiin ja vaikeisiin vesiympäristön ongelmiin ja haasteisiin. Löydetyt tutkimustulokset ja muualla käytetyt ratkaisumallit  tuodaan some-päivityksissä, uutiskirjeessä, aivoriihissä ja seminaareissa satakuntalaisten tutkijoiden ja yritysten tietoisuuteen ja haetaan niihin satakuntalaiset ratkaisumallit, joihin pyritään löytämään liiketoimintaideoita satakuntalaisille yrityksille. 

Innovaatiopohjan laajenemisen kautta löydetään uusia toimijoita, toimintamalleja, ratkaisuja ja liiketoimintamalleja samalla, kun vesistöjen puhdas tulevaisuus voidaan turvata.Uutiskirje

Tammikuu 2017
Maaliskuu 2017
Kesäkuu 2017

Hankkeen uutiskirje on kooste some-päivityksistä, jotka on julkaistu Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa tunnisteella #tuttihanke #ilmastonmuutos.

Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat tutkimuslaitokset ja satakuntalaiset yritykset. 

Päärahoitus tulee EAKR-ohjelmasta Satakuntaliiton kautta. Muu rahoitus tulee Pyhäjärvi-instituutilta ja Pyhäjärven suojeluohjelmalta.

Tapahtumat

Kolme näkökulmaa ilmastonmuutokseen 3.4.2017, Säkylä
Vesistötoimialan päällikkö Anne-Mari Ventelän luentoaineisto
Länsi-Suomi -lehti 4.4.17 ympäristötoimittaja Jami Jokisen lehtiartikkeli
Ennakkokutsu: Vesiruton hyödyntäminen -seminaari ja työpaja 7.9.2017, Kauttuan Klubi, Eura

Hankkeen toteutusaika on 1.8.2016−31.12.2018

Lisätietoja: 
vesistötoimialan päällikkö Anne-Mari Ventelä 
puh. 050 370 2919
anne-mari.ventela@pji.fi 

suunnittelija Henna Ryömä
puh. 0440 344 058
henna.ryoma@pji.fi

           Kirjaudu
 Pyhäjärvi-instituutti, Sepäntie 7, 27500 Kauttua (Eura), puh. (02) 838 0600